ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Пословни простор

ПИЈАЦА „ТРЖНИЦА“ РАСПОЛАЖЕ СА 11 ЛОКАЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОД КОЈИХ ЈЕ 8. ЛОКАЛА ТРЕНУТНО ИЗДАТО
СЛОБОДНИ ЛОКАЛИ:
ЛОКАЛ БР. 8 ВЕЛИЧИНЕ 13,5м2
ЛОКАЛ БР. 9 ВЕЛИЧИНЕ 13,7м2
ЛОКАЛ БР. 11 ВЕЛИЧИНЕ 13,м2

ПИЈАЦА „ЖИВИНАРНИК“ РАСПОЛАЖЕ СА 5 ЛОКАЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОД КОЈИХ ЈЕ 3. ЛОКАЛА ТРЕНУТНО ИЗДАТО
СЛОБОДНИ ЛОКАЛИ:
ЛОКАЛ БР. Б-10 ВЕЛИЧИНЕ 21,94м2
ЛОКАЛ БР. Б-12 ВЕЛИЧИНЕ 22,37,м2

ПИЈАЦА „СТАДИОН“ РАСПОЛАЖЕ СА 2 ЛОКАЛА ЗА ИЗДАВАЊЕ где ни један није издат.
ЛОКАЛ БР.1 ВЕЛИЧИНЕ 16,5м2
ЛОКАЛ БР.2 ВЕЛИЧИНЕ 11,7м2

УСЛОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА:
- уговори се склапају на период од годину дана
- потребно је доставити картон депонованих потписа оверен од стране банке (печат,потпис и датум)
- потребно је обезбедити банкарску гаранцију са роком важности од једне године или приложити депозит у вредности од 3 месеца закупа.
- у случају банкарске гаранције услови су следећи:
1.трошкови накнаде за издавање гаранције сносе се по пола (половину плаћа закупац, а другу половину ЈКП “Стари град“ Шабац),
2.кварталну провизију (мониторинг) закупци сносе сами.