ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градО намаОрганизациона шема

Организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП" СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

Директор
Мирко Игњатовић
015/334-613 лок. 102

Извршни директор
Никола Беговић
015/334-613 лок. 105

Помоћник директора
Ивица Живковић
015/334-613 лок. 105


Руководилац сектора финансијско-књиговодствено, контролно инкасантске службе и комерције
Сузана Грујић
015/334-613 лок. 107

Руководилац сектора градске чистоће и јавне хигијене
Синиша Ђаковац
064/8587-403

Руководилац сектора погребних услуга
Милош Радовановић
015/334-613 лок. 111

Руководилац сектора правних, кадровских и општих послова
Сања Марковић-Искић
015/334-613 лок. 104

Руководилац сектора зеленила
Славица Радановић
015/341-098

Руководилац техничког сектора
Владимир Цвејић
015/334-613

Руководилац сектора пијаца
Милица Ранковић
015/343-566


НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП" СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

Председник Надзорног одбора
Драган Симић

Чланови Надзорног одбора
Душан Солаковић
Сања Марковић-Искић