ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Важни телефони

Јавно комунално предузеће " Стари град"
централа: 015/ 334- 613
015/ 334- 614


Сектор градског зеленила и Продавнице зеленила
015/341- 098

Технички сектор

015/334- 615

Сектор градске чистоће
015/354- 969
015/334- 615

Сектор пијаца
015/343- 566

Сектор погребних услуга и Продавница погребне опреме
015/343- 318

контакт особа за организацију сахране
Милош Радовановић
064/85-87-001