ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градПитања и одговориШта су рециклажна острва?

Шта су рециклажна острва?

Јавно комунално предузеће „Стари град“ до сада је поставило 45 рециклажних острва са контејнерима за папир, пластику и текстил. Прикупљене на овај начин, сировине добијају нову упоребну вредост.

Одећа, обућа, пластичне флаше, лименке и папир, уместо на депонији, где су завршавали као комунални отпад, сада могу да се користе као сировина. Сортирањем на првој станици по изласку из домаћинства ствараће се нова енергија и подстицати рециклажа.

Притисак на депоније смањиће се за 5,4 % процењују стручњаци, а самим тим и трошкови јавних комуналних предузећа. На депонијама у Србији, према процени стручњака, годишње се лагерује око 130.000 тона текстилног отпада. Део тог материјала сада се може употребити.

Опремањем рециклажних острва са контејнерима за одлагање текстила, папира и пет амбалаже, бенефит ће имати и грађани Шапца. ЈКП „Стари Град“ планира да повећа број рецикажних острва.