ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноРедовне активности кошење јавних површина у МЗ Шипурске ливаде

Редовне активности кошење јавних површина у МЗ Шипурске ливаде4. јун 2023.