ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноРедовне активности у погребној служби

Редовне активности у погребној служби13. април 2023.

И поред лошег времена и повећаног броја сахрана радници погребног сектора су успели да покосе гробља пред наступајуће празнике.

Кошење спада у редовно одржавање гробља.