ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноАНКЕТА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГА НА ПИЈАЦАМА У ШАПЦУ

АНКЕТА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГА НА ПИЈАЦАМА У ШАПЦУ15. децембар 2019.