ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноАНКЕТА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КУПАЦА НА ПИЈАЦАМА У ШАПЦУ

АНКЕТА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КУПАЦА НА ПИЈАЦАМА У ШАПЦУ14. децембар 2019.