ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноСавска вода употрбњива за купање и рекреацију

Савска вода употрбњива за купање и рекреацију30. август 2018.

Последње испитивање квалитета воде у реци Сави, од 27. августа, које је урадио Завод за јавно здравље, по захтеву Јавног комуналног предузећа "Стари град", је усаглашен са Правилницима датим у извештају о испитивању. То значи да квалитет воде одговара добром еколошком статусу, односно да се вода реке Саве може користити за купање и рекреацију.