ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноИ Мачва без отпада

И Мачва без отпада5. децембар 2015.

Услуга изношења смећа од уторка 8. децембра биће доступна житељима четири мачванска села - Табановића, Дреновца, Мачванског Причиновића и Шеварица. Услед немогућности да се отпад из домаћинстава организовано односи и третира, житељи сеоског подрчја често су стварали дивље депоније. Могућност коју сада пружа Град Шабац и ЈКП „ Стари град“, наишла је на одобравање будућих корисника услуга. Корисници на територији Мачве, задужени су типским посудама, запремине 120 литара за комунани отпад, а месечни износ на рачунима, почев од јануара наредне године, биће 530,000 динара. Житељи сеоског подручја дужни су да обављају примарну сепарацију отпада, а средства добијена селекцијом пластике, стакла и папира, у зависности од количине, биће враћена месној заједници. Такође, опасан отпад, као што је амбалажа од пестицида, биће уклањан три пута у току пољопривредне сезоне.