ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноЕдукација житеља мачванских села

Едукација житеља мачванских села30. октобар 2015.

Услуга изношења смећа, од децембра ће бити досупна житељима четири мачванска села - Табановића, Дреновца, Мачванског Причиновића и Шеварица. У циљу боље комуникације са грађанима, претходних дана, представници ЈКП „Стари град“, комуналне инспекције и полиције посетили су ова села, како би кроз разговор са мештанима, на најбољи начин, представили услове за реализацију овог посла. Од септембра месеца, организовано изношење смећа обавља се на територји шест села Оридског басена. Услед немогућности да се отпад из домаћинстава организовано односи и третира, житељи сеоског подрчја често су правили дивље депоније. Могућност коју сада пружа Град Шабац и ЈКП „ Стари град“, наишла је на одобравање будућих корисника услуга. Корисници ће бити задужени типским посудама, запремине 120 литара за комунани отпад, а месечни износ на рачунима биће 530,000 динара. Житељи сеоског подручја где ће услуга бити реализована дужни су да обављају примарну селекцју, а средства добијена селекцијом пластике, стакла и папира, у зависности од количине, биће враћена месној заједници. Такође, опасан отпад, као што је абалажа од пестицида, биће уклањан три пута у току пољопривредне сезоне. До сада је, као пилот пројекат, услуга организованог изношења смећа заживела је у шест села Оридског басена. Први показатељи кажу да су ефекти крајње позитивни, а отпад који је до сада био по каналима, њивама и поред путева, завршава на циљном месту – Регионалној депонији „Срем-Мачва“.