ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Гробови знаменитих