ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градСекториГрадска чистоћа

Градска чистоћа

У оквиру Сектора градске чистоће функционишу три службе – Служба изношења смећа, Служба јавне хигијене и Служба зоохигијене. Служба изношења смећа обавља послове изношења комуналног отпада са територије града Шапца, приградских насеља, а од септембра 2015. године, организовано односи смеће и са подручја сеоских месних заједница на територији Града Шапца.

Служба јавне хигијене бави се одржавањем чистоће на улицама, као и кошењем уличних травњака, односно, травњака између коловоза и тротоара.

Служба зоохигијене је најмлађа служба ЈКП "Стари град" Шабац. Основна делатност је хватање паса луталица, који се, након тријаже, смештају у Прихватилиште за псе, једно од најмодернијих овакве врсте у Србији.