ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Приградска насеља

РАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА - ПРИГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
РЕОН 2.

ПОНЕДЕЉАК

1 Обданиште - Мајур

УТОРАК

1 7. октобра, са улазима - Јевремовац
2 Водице - Јевремовац
3 Пумпа "NIS" Јевремовац
4 23. Октобар - Јевремовац
5 Дијана Будисављевић - Јевремовац

РЕОН 6.

ПОНЕДЕЉАК

Мајур
1 Цара Лазара
2 Обилићева
3 Омладинска
4 Цара Душана
5 Милешевска
6 Капетановача
7 Студеничка
8 Жичка
9 Грачаничка
10 Травнице
11 Немањина
12 Пупинова
13 Табановачка
14 Дринска
15 Краља Милутина
16 Церска
17 Шабачка
18 "SBE - Serbia"

УТОРАК
Мајур
1 Војводе Путника
2 Мокрањчева
3 Поп Лукина
4 Обилазни пут
5 Поповача
6 Мачванска
7 Карађорђева
8 Таковска
9 Књаза Милоша
10 Мишарска
11 Доситејева
12 Марка Миљанова
13 Вука Караџића
14 Поцерска
15 Радничка
16 Школска
17 Солунска

СРЕДА
Мајур
1 Светог Саве
2 Личка
3 Карађорђева
4 Царице Милице
5 Видовданска
6 Дринске дивизије
7 Куртовача
8 Браће Југовића
9 Андрије Марића
10 Старог Вујадина
11 Косовке девојке

ЧЕТВРТАК

Поцерски Причиновић
1 Краља Петра
2 Јована Благојевића
3 Исидоре Секулић
4 Ђорђа Јовановића
5 Косовских јунака
6 Владике Милентија Марковића
7 Иве Андрића
8 Коке Ђорђевић
9 Лозничка
10 Ваљевска
11 Жичка
12 Мајке Југовића
13 Роберта Толингера
14 Војвођанска
15 Васка Попе
16 Мике Петровића Аласа

ПЕТАК
Поцерски Причиновић
1 Орловача
2 Ђуре Пуцара
3 Марка Радуловића
4 Бранка Радичевића
5 Живојина Мишића
6 Тимочка
7 Вилијема Шекспира
8 В. Станимировића
9 Јована Јовановића Змаја
10 Радована Вуковића
11 Аце Сивца
12 Јована Дучића
13 Омладинска
14 Касарска
15 Нинка Перића
РЕОН 8.

ПОНЕДЕЉАК
Јевремовац
1 Поцерска
2 Церска
3 "Доминг"
Мајур
4 Колубарска
5 Марка Краљевића
6 Хиландарска
7 Тоболачка
8 База
9 Солунска, улаз
10 Кајмакчаланска

УТОРАК
Јеленча
1 Лењинова, продужетак
2 Првомајска
3 Фрушкогорска
4 Омладинских бригада
5 Жике Поповића
6 Хајдук Станка
7 Савска
Мишар
8 Стојана Јанковића
9 Војводе Стојићевића
10 Вука Караџића
11 Филипа Вишњића
12 Стојана Чупића
13 Проте Матеје
14 Милоша Поцерца
15 Боре Тирића
16 Поп Лукина
17 Цинцар Јанка
18 Доситејева
19 Војводе Радомира Путника
20 Милана Обреновића

СРЕДА
Јевремовац
1 22. децембра
2 "Папир сервис"

ПЕТАК
1 Јове Благојевића - Јевремовац