ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноРедовне активности сектора за погребне услуге ЈКП"Стари град Шабац"

Редовне активности сектора за погребне услуге ЈКП"Стари град Шабац"27. мај 2023.

Кошење Доњошорског гробља